Konferencia: Príprava keramických materiálov

12. medzinárodná vedecká konferencia Príprava keramických materiálov zavítala v prvý deň svojho konania 13.6.2017 na pôdu Výskumného centra PROMATECH. V rámci prvej sekcie konferencie, ktorá bola venovaná výskumnému centru PROMATECH, boli v štyroch prednáškach predstavené výsledky centra a následne sa konala exkurzia v laboratóriách centra. Konferencia bola organizovaná Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

http://web.tuke.sk/seminar_PKM/

zdieľať

Close Menu