f– 1

Ako prepojiť svet vedy a umenia? Nechajme to na deti…

V rámci stratégie SAV pre spoločenské využitie vedy s názvom Otvorená akadémia, bola financovaná týždenná akcia pre deti Zábavná prvouka a zároveň aj zábavno-vzdelávacia akcia pre talentované deti zo základnej umeleckej školy na Čordákovej ulici v Košiciach. Deti sa nielen oboznámili so zaujímavou prácou vedcov na ÚMV SAV, ale zároveň samé prispeli svojimi predstavami k dotvoreniu nanosveta materiálov. Ako podklad im slúžili reálne zobrazenia mikroštruktúr zo SEM/FIB laboratória PROMATECH. Výhercami výtvarnej súťaže sa stali Lylia Laskay, Bianka Halušková a Martinka Kokošková. Výhercom blahoželáme.

zdieľať

Close Menu