titulka

Prof. Ján Dusza propagoval PROMATECH v Číne

Vedúci centra PROMATECH prof. Ján Dusza sa presvedčil, že čínski vedci majú eminentný záujem spolupracovať so slovenskými vedcami v oblasti výskumu a vývoja nových keramických, magnetických, bio, ale aj iných progresívnych materiálov. Absolvoval takmer mesačné prednáškového turné po čínskych univerzitných a vedeckých inštitúciách. Počas pobytu na pozvanie čínskych kolegov zavítal do Northwestern Polytechnical University, Xi’an, kde sú spolu s prof. Pavlom Šajgalíkom, predsedom SAV, mimoriadnymi profesormi. V spolupráci s kolegami v Číne Chengyu Zhang a Feng Gao pripravujú rôzne projekty a spoločne tiež publikovali vedecké práce. V Lingnan Normal University v Zhangjiangu ho privítala rektorka univerzity prof. Lan Yanze. Veľkým odborným prínosom bola pre neho návšteva Šanghajského inštitútu keramiky Čínskej akadémie vied a výmena skúseností medzi inými aj s akademikom prof. Dongliangom Jiangom. V pláne prednáškového turné bolo tiež vystúpenie v Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences v meste Ningbo, kde ho privítal prezident prof. Huang Zhengren s kolegami. Celkove predniesol osem prednášok, v rámci ktorých predstavil aj centrum PROMATECH. Prednášky vyvolali živú diskusiu a boli dôkazom eminentného záujmu čínskej strany o spoluprácu.

zdieľať

Close Menu