WORKSHOP Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií „PROMATECH“

V rámci realizácie aktivity 2.1. projektu Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ ITMS: 26220220186, bol 26.2.2015 v Aule ústavov SAV v Košiciach zorganizovaný workshop s cieľom prezentovať dosiahnuté výsledky aktivity odbornej verejnosti a priemyselným partnerom. Workshop pozostával z prednáškovej a postrovej sekcie a v popoludňajších hodinách sa konala exkurzia v laboratóriách PROMATECH v areáli SAV v Košiciach. Príspevky boli publikované vo forme CD zborníka: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „Promatech“. Workshop. Košice, 26.2.2015. Košice : ÚMV SAV 2015, s.CD , ISBN 978-80-89782-01-7 .

zdieľať

Close Menu