Pracovný seminár: „Laboratória PROMATECH“

V priestoroch Výskumného centra PROMATECH sa 23.5.2017 konal Pracovný seminár: „Laboratória PROMATECH“. Cieľom pracovného seminára bolo zosumarizovať doterajšie pôsobenie Výskumného centra PROMATECH v celej šírke jeho laboratórií, ich využívanie, doterajšie výstupy a perspektívny rozvoj. Seminár zároveň slúžil na predstavenie výsledkov VC PROMATECH odbornej verejnosti, pracovníkom košických ústavov SAV a košických univerzít. V prezentáciách boli predstavené laboratória, ich výsledky, aplikačný potenciál, medzinárodná spolupráca a plány pre rozvoj a udržateľnosť.

zdieľať

Close Menu