ED8_4621_mst18(1)

Náš mladý kolega získal významnú cenu

Koncom októbra náš mladý kolega MSc. Tamás Csanádi, PhD. navštívil Ohio (USA), aby si tam prevzal významne ocenenie.

Odborná porota zložená z editorov Acta Journals mu udelila cenu „Acta Student Award 2017za príspevok : CSANÁDI, Tamás – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DUSZA, Ján – FAHRENHOLTZ, William G. – HILMAS, Gregory E. Slip activation controlled nanohardness anisotropy of ZrB2 ceramic grains, Acta Materialia, 2017, vol. 140, s. 452-464. Porota ocenila vysokú kvalitu publikovanej práce, ako aj vysoko kvalitné odporúčania a potenciál prinášať nové myšlienky.

Štipendista podporného fondu Štefana Schwarza, ktorý v minulom roku ukončil doktorandské štúdium pod vedením prof. RNDr. Jána Duszu, DrSc. na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach, už dnes pripravuje ďalšiu zaujímavú prácu v oblasti nanomechanických vlastností ultravysoko teplotných keramických materiálov.

zdieľať

Close Menu