Kick off meeting: „Som tu, som PROMATECH“

Dňa 19.4.2016 sa Výskumné centrum PROMATECH predstavilo odbornej verejnosti, zástupcom priemyselných partnerov a zástupcom tlače na  Kick off meeting: „Som tu, som PROMATECH“. Podujatie, ktoré otvoril prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied a predseda Dozornej rady PROMATECH-u, pozostávalo z prednášok v rámci ktorých boli predstavené pracoviská výskumného centra, z exkurzie v laboratóriách VC a zo spoločného zasadnutia Dozornej, Správnej, Priemyselnej a Medzinárodnej rady Výskumného centra PROMATECH.

Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia podobných centier  prof. Marek Przybylski (Krakov), prof. János Szépvolgyi a prof. László Nádai (obaja Budapešť) – členovia Medzinárodnej rady,  zástupcovia priemyselných partnerov a zástupcovia tlače a ďalší hostia.

O podujatí bola zverejnená tlačová správa na http://www.ssn.sk/predstavili-prinos-projektu-promatech/

zdieľať

Close Menu