Brokerský deň Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií „PROMATECH“

V Pavilóne materiálových vied SAV (budova Výskumného centra PROMATECH) Watsonova 47/A, Košice, sa dňa 7.12.2015 konal Brokerský deň Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií „PROMATECH“. Brokerský deň bol zameraný na prezentáciu centra PROMATECH priemyselným partnerom. Pozostával z prednáškovej časti a exkurzie v priestoroch Výskumného centra PROMATECH, v popoludňajších hodinách sa konala voľná diskusia účastníkov zameraná na identifikovanie možností vzájomnej spolupráce .

zdieľať

Close Menu