Kľúčové osobnosti

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z 

B

Titul meno SURNAME Institution zastávané pozície vo VC PROMATECH dokument
prof., RNDr., DrSc.     Peter Baláž ÚGt SAV     člen Správnej rady VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2
Garant Mechano-chemického laboratória
Ing., CSc Radovan Bureš ÚMV SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 1 Garant Laboratória na úpravu práškových materiálov Garant Laboratória na charakterizáciu práškových materiálov

C

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
doc., RNDr., PhD. Erik Čižmár UPJŠ kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 3
Garant Laboratória magnetických vlastností
Stiahnuť

D

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
Ing., DrSc. Pavel Diko ÚEF SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 3
Garant Laboratória termickej analýzy
Garant Laboratória optickej mikroskopie
Garant Laboratória materiálovej fyziky Garant RTG laboratória
Stiahnuť
prof., RNDr., DrSc. Ján Dusza ÚMV SAV vedúci VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 1 a 2
Garant Laboratória SEM/FIB
Garant Laboratória "Spark Plasma Sintering"
Garant Nanotechnologického laboratória
Stiahnuť
RNDr., PhD. Miroslav Džupon ÚMV SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 1
Garant Laboratória mechanických skúšok

F

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
Dr.h.c. prof. RNDr. , DrSc. Alexander Feher UPJŠ člen Správnej rady VC PROMATECH
Koordinátor a kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 3
Garant Nanotechnologického laboratória na prípravu nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie
Stiahnuť
doc.., RNDr., DrSc. Karol Flachbart ÚEF SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 3 Stiahnuť
doc., RNDr., PhD. Ján Füzer UPJŠ kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 4 Stiahnuť

H

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
Mgr., PhD. Maroš Halama TUKE člen Správnej rady VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 1
Garant Laboratória skúšok korózie
Stiahnuť
Ing., PhD. Jozef Hančuľák ÚGt SAV člen Správnej rady VC PROMATECH
vedecko-výskumný pracovník oblasti 2
Garant Laboratória tuhej fázy aerosólov a sedimentov
Ing., PhD. Slavomír Hredzák ÚGt SAV člen Dozornej rady VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2
Garant Fyzikálno-chemického laboratória
Stiahnuť
RNDr., CSc. Pavol Hvizdoš ÚMV SAV člen Dozornej rady VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 1
Garant Laboratória tribotechnológie
Garant Laboratória mikro – nanoindentácie
Stiahnuť

K

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
prof., RNDr., DrSc. Peter Kollár UPJŠ člen Správnej rady VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 4
Garant Laboratória prípravy práškových a lisovaných vzoriek
Stiahnuť
Mgr., PhD. Vladimír Komanický UPJŠ kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 3
Spolugarant Nanotechnologického laboratória na prípravu nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie
Stiahnuť
doc., RNDr., PhD. Peter Kopčanský ÚEF SAV člen Dozornej rady VC PROMATECH
Koordinátor a kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2
Garant Laboratóri hypertémie
Garant Laboratória mikroskopie Garant Laboratória spektroskopie
Garant Laboratória dielektrických meraní
RNDr., CSc. František Kováč ÚMV SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2 Garant Laboratória minerálnych biotechnológií Stiahnuť
MVDr., PhD. Daniel Kupka ÚGt SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2
Garant Laboratória minerálnych biotechnológií
Stiahnuť

L

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
doc., RNDr., DrSc. František Lofaj ÚMV SAV člen Správnej rady VC PROMATECH
Koordinátor a kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 1 Garant Laboratória environmentálnej REM
Garant Laboratória svetelnej mikroskopie
Garant Laboratória chemických povrchových analýz
Garant Laboratória povlakovacích technológií
Stiahnuť
Mgr., PhD. Zdenka Lukáčová Bujňaková ÚGt SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2
Spolugarant Mechano-chemického laboratória
Stiahnuť

M

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
Ing., PhD. Ľubomír Medvecký ÚMV SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2 Stiahnuť
RNDr., CSc. Marián Mihalik ÚEF SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 4
Garant Technologického laboratória
Stiahnuť

S

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
Ing., DrSc. Karel Saksl ÚMV SAV člen Správnej rady VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 1
Garant Laboratória termických analýz materiálov
Garant Laboratória progresívnych zliatin
Stiahnuť
prof., RNDr., DrSc. Peter Samuely ÚEF SAV zástupca vedúceho VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 3
Garant Laboratória rastovacích sondových mikroskopií STM a AFM Garant Nízkoteplotného nanolaboratória magnetických vlastností materiálov
Garant Nízkoteplotného laboratória
Stiahnuť
Mgr., PhD. Tomáš Samuely UPJŠ kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 3
Spolugarant Laboratória rastovacích sondových mikroskopií STM a AFM
Stiahnuť
RNDr., DrSc. Marián Sedlák ÚEF SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2
Garant Laboratória polymérnych materiálov
Garant Laboratória materiálov a technológií na báze mäkkých látok
Stiahnuť
Dr. Ing. František Simančík ÚMMS SAV člen Správnej rady VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 1
Garant Technologického pavilónu v Žiari nad Hronom
prof., RNDr., CSc. Pavol Sovák UPJŠ člen Dozornej rady VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 4
Garant Spoločného laboratória TEM prípravovňa vzoriek
Stiahnuť
Mgr., CSc. Pavol Szabó ÚEF SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 3
Spolugarant Laboratória rastovacích sondových mikroskopií STM a AFM
RNDr., CSc. Ivan Škorvánek ÚEF SAV člen Správnej rady VC PROMATECH Koordinátor a kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 4
Garant Magneticky tieneného laboratória
Garant Laboratória magnetometrie a senzoriky
Garant Laboratória prípravy a tepelného spracovania vzoriek

T

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
RNDr., CSc. Milan Timko ÚEF SAV člen Správnej rady VC PROMATECH
kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2
Spolugarant Laboratóri hypertémie
Spolugarant Laboratória mikroskopie
Spolugarant Laboratória spektroskopie
Spolugarant Laboratória dielektrických meraní

V

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
Ing., PhD. Miroslava Václavíková ÚGt SAV kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 2 Stiahnuť
prof., RNDr., DrSc. Rastislav Varga UPJŠ kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 4

Z

titul meno priezvisko pracovisko zastávané pozície vo VC PROMATECH Dokument
doc., RNDr., PhD. Adriana Zeleňáková UPJŠ kľúčový vedecko-výskumný pracovník oblasti 4 Stiahnuť
Close Menu