Príprava vzoriek pre TEM

Kontaktná osoba: Ing. Margita Kabátová, mkabatova@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Náplňou prípravovne vzoriek pre TEM je príprava vzoriek z rôznych druhov materiálov pre pozorovanie v transmisnom elektrónovom mikroskope, ktorý umožňuje dostatočne presne zdokumentovať vývoj makroštruktúry v materiáloch prípadne ich mikroštruktúrne a fázové zmeny.

Close Menu