Nanotechnologické laboratórium

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., jdusza@saske.sk, Ing. Erika Múdra, PhD., emudra@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium je zamerané na vývoj nanovlákien pre rôzne aplikácie pomocou metódy elektrostatického zvlákňovania. Touto metódou je možné vyhotoviť polymérne, keramické nanoúmikrovlákna ako aj uhlíkové vlákna (ako napr. Al2O3, ZrO2, SnO2, TiO2, BaTiO3, ….) s priemerom v rozsahu od 50 nm do 500 nm.
Takto vyrobené nano/mikrovlákna majú silný potenciál pre aplikácie v oblastiach týkajúcich sa výroby a skladovania energie a biomedicínske aplikácie: solárne články s nižšími výrobnými a energetickými nákladmi; lítiové batérie; mikrozariadenia pre výrobu elektrickej energie z odpadovej mechanickej energie; filtre pre automobilový priemysel; zvuková izolácia; plnivá kompozitov a mnoho iných.

Close Menu