Magneticky tienené laboratórium

Kontaktná osoba: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc., skorvi@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie: Magneticky tienené laboratórium umožňuje realizáciu ultracitlivých magnetických a elektromagnetických meraní, ktoré si vyžadujú odtienenie vonkajších parazitných magnetických polí ako i zemského magnetického poľa. V bežných mestských podmienkach totiž vzniká prevádzkou okolitých elektrických zariadení ako i pohybom motorových a elektrických vozidiel nežiaduci magnetický šum, ktorého hodnoty môžu v závislosti od frekvencie a vzdialenosti od miesta merania dosahovať typicky 1 – 103 nT. V laboratóriu sú vyvíjané a študované magneticky mäkké materiály s extrémne nízkymi hodnotami koercitívneho poľa resp. s vysokou magnetickou permeabilitou. Laboratórium bude tiež slúžiť na testovanie a kalibráciu extrémne citlivých magnetických senzorov, ktoré umožňujú detekciu magnetických polí rádovo na úrovni nT. Vonkajšie nežiaduce magnetické polia a šumy ako i zemské magnetické pole by mali byť počas testov a meraní eliminované pomocou magneticky odtienenej experimentálnej komory.

Close Menu