Laserové laboratórium

Kontaktná osoba: RNDr. František Kováč, CSc., kovacf@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa zameriava na riešenie problematiky hnacej sily selektívneho rastu gossových zŕn a na modifikáciu magnetickej doménovej štruktúry pomocou laser scribing postupu. Originalita postupu spočíva v tom, že v procese selektívneho rastu gossových zŕn ako hnacia sila hraníc zŕn okrem tepelnej aktivácie sa využíva kontrolovaný gradient deformačnej energie medzi gossovými zrnami a zrnami s nevhodnou kryštalografickou orientáciou v rovine plechu, iniciovaná termálnymi dilatáciami v dôsledku lokálnych laserových expozícií. V laboratóriu sa pripravujú vzorky materiálov prioritne z elektrotechnických ocelí (transformátorové a dynamo ocele) ale aj z iných kompaktných materiálov podľa požiadaviek základného a aplikovaného výskumu – kovy, keramika a kompozity.

Close Menu