Laboratórium svetelnej mikroskopie

Kontaktná osoba: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., flofaj@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje výskumu vnútornej stavby a mikroštruktúry materiálov ako aj operatívnym pozorovania v širokom rozsahu zväčšení od bežných optických zväčšení na úrovni 10x až po atómové zväčšenia prostredníctvom kombinácie viacerých pozorovacích techník. Základom je metalografia na báze konvenčnej optickej mikroskopie v svetlom a tmavom poli, polarizovanom svetle a pomocou interferenčného kontrastu s možnosťou rýchleho a kvalitného digitálneho záznamu s vysokým rozlíšením. Okrem toho sa skúma trojrozmerná topografia povrchov v širokom rozsahu zväčšení a značnou hĺbkou ostrosti prostredníctvom konfokálnej mikroskopie a/alebo optickej profilometrie na báze optickej interferencie. Ďalšími meraniami sú rýchle optické merania chemického zloženia alebo lokálnych väzieb pomocou Ramanovskej mikroskopie a tieto pozorovania sú doplnené o merania pomocou mikroskopu atomárnych síl (AFM) v oblasti maximálnych zväčšení.

Close Menu