Laboratórium progresívnych zliatin

Kontaktná osoba: Ing. Karel Saksl, DrSc., ksaksl@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Hlavná budova, Watsonova 47, Košice

Zameranie:
Laboratórium je zamerané na prípravu kovových zliatin, rýchloochladených/amorfných materiálov, kovových a keramických práškov. Pri príprave materiálov sa vychádza ako z potrieb základného výskumu, tak aj z požiadaviek prípadných záujemcov z oblasti priemyslu a realizácie. Ide predovšetkým o:
a. prípravu kovových zliatin požadovaného chemického zloženia vo forme malých ingotov;
b. prípravu rýchlochladených zliatin vo forme tenkých pások alebo malých ingotov;
c. prípravu práškov metódou vysokoenergetického mletia. Týmto spôsobom je možné pripraviť práškové materiály, ako aj kompozitné zmesi (ako kov-oxidy, nitridy, boridy a pod.) s požadovanou veľkosťou výsledného prášku a požadovanou objemovou homogenitou.

Close Menu