Laboratórium prípravy práškových a lisovaných vzoriek

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc., peter.kollar@upjs.sk, PF UPJŠ

Umiestnenie: Budova UPJŠ na Park Angelinum 9, Košice

Zameranie:
Uvedené laboratórium sa venuje výskumu progresívnych magneticky mäkkých materiálov s vyhliadkami ich využitia v elektrotechnických aplikáciách. Zámerom laboratória je príprava magnetických materiálov pre základný výskum magnetických vlastností magneticky mäkkých feromagnetík s dôrazom na magnetizačné procesy prebiehajúce pri kvazistatickom premagnetovaní a premagnetovaní v striedavých magnetických poliach.

Close Menu