Laboratórium prípravy a tepelného spracovania vzoriek

Kontaktná osoba: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc., skorvi@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium prípravy a tepelného spracovania vzoriek sa venuje príprave a tepelnému spracovaniu materiálov vo vysokom vákuu a v ochrannej atmosfére rôznych plynov ako i v prítomnosti vonkajších magnetických polí. Hlavná pozornosť je orientovaná na magneticky mäkké a magneticky tvrdé amorfné, nanokryštalické a konvenčné kryštalické materiály na báze 3d resp. 4f kovov a ich zliatin. Tepelné spracovanie magnetických materiálov s aplikovaným vonkajším magnetickým poľom, tzv. „magnetické žíhanie“ umožní cielenú modifikáciu ich funkčných magnetických vlastností. pre viaceré oblasti ich potenciálneho využitia v praxi ako sú napr. transformácia a konverzia elektrickej energie, materiály pre magnetické chladenie a senzory.

Close Menu