Laboratórium povlakovacích technológií

Kontaktná osoba: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., flofaj@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Hlavná budova, Watsonova 47, Košice

Zameranie:
V danom laboratóriu je realizovaný výskum najnovších PVD technológií povlakovania konštrukčných a iných materiálov tvrdými, supertvrdými a prípadne aj funkčnými povlakmi na báze moderných jedno- a viackomponentných systémov, vrátane nanokompozitných, multivrstvových a gradientných povlakov s cieľom výskumu a vývoja supertvrdých materiálov pre inžinierske aplikácie v strojárskom priemysle. Zámerom je rozvíjať najnovšie PVD technológie magnetrónového naprašovania ktoré, napriek tomu, že sú jednou z všeobecne prijatých metód, v poslednom desaťročí zažívajú búrlivý rozvoj najmä pri aplikáciách smerujúcich k predĺženiu životnosti a znižovaniu energetických strát pri trení v širokom sortimente strojárenských výrobkov. Vychádza sa z technológií na báze magnetrónového naprašovania s pomocou konvenčných DC a RF zdrojov, ako aj nekonvenčných metód s HiPIMS a HiTUS technológiami. Tie umožňujú dosahovať podstatne vyššie úrovne ionizácie, resp. výťažnosti terča a kontroly výsledných vlastností povlakov.

Close Menu