Laboratórium optickej mikroskopie

Kontaktná osoba: Ing. Pavel Diko, DrSc., dikos@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
V danom laboratóriu sú umiestnené zariadenia na makroskopickú (Stereomikroskop) a mikroskopickú (Svetelný mikroskop) charakterizáciu štruktúry a to v hlavnej miere vysokoteplotných supravodičov a magnetokalorických materiálov.

Close Menu