Laboratory of Optical Microscopy

Contact person: Ing. Pavel Diko, DrSc., dikos@saske.sk, IEP SAS

Location: Materials Science Building, Watsonova 47/A, Košice

Focus:
V danom laboratóriu sú umiestnené zariadenia na makroskopickú (Stereomikroskop) a mikroskopickú (Svetelný mikroskop) charakterizáciu štruktúry a to v hlavnej miere vysokoteplotných supravodičov a magnetokalorických materiálov.

Close Menu