Laboratórium mikro – nanoindentácie a AFM

Kontaktná osoba: RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., phvizdos@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Hlavná budova, Watsonova 47, Košice

Zameranie:
Laboratórium mikro – nanoindentácie a atómovej silovej mikroskopie (AFM) sa zameriava na charakterizácia tvrdosti, indentačného modulu pružnosti materiálov za sucha pri izbovej i zvýšených teplotách pomocou inštrumentovanej indentácie a nanoindentácie. Tieto mechanické vlastnosti umožňuje merať na úrovni zaťažení od 1nN do 10 N a v geometrických nano a mikro rozmeroch. Hodí sa na presnú charakterizáciu tenkých filmov, povlakov, jednotlivých zŕn a fáz v kompozitných, gradientných, homogénnych i nehomogénnych materiáloch
Laboratórium tiež umožňuje hodnotenie topografie a funkčných povrchových charakteristík materiálov pomocou mikroskopie atómových síl (AFM) – kovov, keramík, polymérov, povlakov a tenkých vrstiev.
Laboratórium zároveň poskytuje technickú a poradenskú činnosť, konzultácie a spoluprácu pri vývoji experimentálnych metodík pre špecifické nanoindentačné merania a merania povrchových veličín materiálov.

Close Menu