Laboratórium magnetometrie a senzoriky

Kontaktná osoba: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc., skorvi@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje výskumu progresívnych magnetických materiálov a senzorov. Plánované sú aktivity spojené s vývojom a štúdiom magnetických materiálov pre zariadenia na konverziu a transport elektrickej energie ako i rôzne senzorové systémy, pričom hlavná pozornosť je orientovaná na charakterizáciu a optimalizáciu ich magnetických, elektrických a magnetomechanických vlastností, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pre využitie v technickej praxi. Testovanie vlastností materiálov sa realizuje v širokom intervale meracích teplôt a aplikovaných magnetických polí pričom sa využíva dlhoročné know-how v tejto oblasti.

Close Menu