Laboratórium environmentálnej REM

Kontaktná osoba: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., flofaj@saske.sk, Ing. Marek Vojtko, PhD., mvojtko@saske.sk, ÚMV SAV
Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice
Zameranie:
Venuje sa výskumu a sledovaniu mikroštruktúry a topografie moderných kompozitných a nanokompozitných materiálov, submikrometrickými rozmermi jednotiek mikroštruktúry v širokom rozsahu zväčšení a pracovných tlakov, ako aj určenia lokálneho chemického zloženia vďaka zabudovaniu základných analytických metód. Vychádza sa pri tom z potrieb operatívneho výskumu lokálnej mikroštruktúry a chemického zloženia potrebného pri vývoji najnovších kovových a keramických materiálov, biomateriálov a povlakov.

Close Menu