Laboratórium chemických povrchových analýz

Kontaktná osoba: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., flofaj@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje povrchovým chemickým analýzam na zabezpečenie operatívneho výskumu lokálneho chemického zloženia potrebného pri vývoji najnovších kovových a keramických materiálov, ako aj vyvíjaných biomateriálov a PVD povlakov. Od tejto metódy skúmania chemického zloženia povrchových a podpovrchových vrstiev sa očakáva rýchle, experimentálne jednoduché a ekonomicky nenáročné sledovanie prvkového zloženia širokého spektra materiálov, ich zmien v procesoch oxidácie, korózie, vplyvov vlhkosti, tribologickom a inom opotrebení na pod. na kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni už od koncentrácií na úrovni niekoľko ppm. Uvedené metódy môžu byť bez ohraničení využívané na skúmanie všetkých tuhých materiálov, dostatočne hlbokých podpovrchových vrstiev, vrátane tenkých povlakov.

Close Menu