Technologický pavilón v Žiari nad Hronom

Kontaktná osoba: Dr. Ing. František Simančík, ummssima@savba.sk, ÚMMS SAV

Zameranie:
Pracovisko sa zaoberá výskumom a vývojom materiálov na báze hliníkových pien a kompozitných profilov. Výskum sa zameria na optimalizáciu parametrov odlievania hliníka na penové jadro, resp. hliníkový kompozit a ich vplyv na výsledné vlastnosti súčiastok, najmä hmotnosť, tuhosť, oteruvzdornosť a schopnosť tlmiť vibrácie.

Close Menu