Nízkoteplotné nanolaboratórium magnetických vlastností materiálov

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., samuely@saske.sk, RNDr. Zuzana Vargaeštoková, PhD., pribulov@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Budova UPJŠ na Park Angelinum 9, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje výskumu magnetických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením pri veľmi nízkych teplotách. Výskum sa sústreďuje na kvantový dizajn materiálov s význačnými úžitkovými vlastnosťami, ktoré predstavujú výzvu výskumu ako aj aplikačný potenciál pre nanotechnológie, IT technológie, senzory, elektroniku a pod. Príprava a charakterizácie týchto materiálov si vyžadujú ich výskum na nanometrickej úrovni.

Close Menu