Nanotechnologické laboratórium na prípravu nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie

Kontaktná osoba: Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., alexander.feher@upjs.sk, Mgr. Vladimír Komanický, PhD., vladimir.komanicky@upjs.sk, PF UPJŠ

Umiestnenie: Budova UPJŠ na Park Angelinum 9, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje výskumu prípravy nanoštruktúr a tenkých povlakov elektrolytickým pokovovaním.

Close Menu