Laboratórium tribotechnológie

Kontaktná osoba: RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., phvizdos@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje výskumu tribologických vlastností (koeficienty trenia, oter, mechanizmy poškodzovania pri otere, oteruvzdornosť, fázové zmeny pri mechanickom kontakte) rôznych tried materiálov a povlakov. Vychádza sa ako z potrieb základného výskumu, tak aj z požiadaviek prípadných záujemcov z oblasti priemyslu k aplikovanému výskumu. Z toho vyplýva, že testovanie sa vykonáva pri rôznych úrovniach intenzity zaťažení/kontaktov, a to od mikrozaťažení (zaťaženia rádovo mN) cez strednú úroveň (rádovo niekoľko N) až po vyššie zaťaženia (stovky N), a to všetko pri rôznych konfiguráciách kontaktných plôch a ich vzájomného pohybu.

Close Menu