Laboratórium "Spark Plasma Sintering"

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., jdusza@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Hlavná budova, Watsonova 47, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje výskumu v súvislosti s kompaktizáciou/spekaním rôznych kovových a keramických práškových materiálov s vyhliadkami ich využitia v rôznych oblastiach hospodárstva ako konštrukčné, funkčné a bio-medicínske materiály. Cieľom je vybudovať laboratórium na rýchle spekanie a tým zabrániť rastu zŕn pri spekaní a pripraviť nanoštruktúrne materiály a kompozity.

Close Menu