Laboratórium skúšok korózie

Kontaktná osoba: Mgr. Maroš Halama, PhD., maros.halama@tuke.sk, TUKE

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
V danom laboratóriu sú realizované rôzne korózne skúšky. Tradičné elektrochemické techniky majú univerzálne využitie pre predikciu rýchlosti korózie u kovových materiálov v rôznych aplikačných či simulovaných podmienkach. Korózne monitorovacie metódy navrhnuté do terénu sú aplikovateľné hlavne v automobilovom a plynárenskom priemysle. Časť laboratória sa zaoberá koróznymi skúškami realizovanými na anorganických oxidických a kovových materiáloch v plynnom koróznom médiu, resp. v anorganických oxidických a soľných taveninách.

Close Menu