Laboratórium SEM/FIB

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., jdusza@saske.sk, Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., akovalcikova@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Hlavná budova, Watsonova 47, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje výskumu v oblasti analýzy defektov, formovania materiálu pomocou nano-opracovania, príprave a úprave vzoriek pre transmisnú elektronovú mikroskopiu, úprave konkrétneho miesta vzorky podľa špeciálnych potrieb, chemickej analýze povrchov smerom do vnútra materiálu, atď.

Prístrojové vybavenie laboratória

Close Menu