Laboratórium rastovacích sondových mikroskopií STM a AFM

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., samuely@saske.sk, ÚEF SAV, Mgr. Pavol Szabó, CSc., pszabo@saske.sk, ÚEF SAV, Mgr. Tomáš Samuely, PhD., tomas.samuely@upjs.sk, PF UPJŠ

Umiestnenie: Budova UPJŠ na Park Angelinum 9, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje výskumu mechanických, tribologických a elektrických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením, vo vysokom vákuu a možnosťou prípravy, charakterizácie a manipulácie vzoriek v uzavretom systéme. Výskum sa sústreďuje na kvantový dizajn materiálov s význačnými úžitkovými vlastnosťami, ktoré predstavujú výzvu výskumu ako aj aplikačný potenciál pre nanotechnológie, IT technológie, senzory, elektroniku a pod. Príprava a charakterizácie týchto materiálov si vyžadujú ich výskum na nanometrickej úrovni.

Close Menu