Laboratórium polymérnych materiálov

Kontaktná osoba: RNDr. Marián Sedlák, DrSc., marsed@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Hlavná budova, Watsonova 47, Košice

Zameranie:
Laboratórium pracuje predovšetkým na aplikovanom výskume v oblasti polymérnych materiálov. V súčasnosti a budúcnosti ide najmä o vodorozpustné polyméry, ktoré predstavujú významnú oblasť materiálov z troch hľadísk: (1) aplikácie vo vodnom prostredí sú mimoriadne významné, obzvlášť medicínske (2) ekologický aspekt v porovnaní s polymérmi pripravovanými a používanými v organických rozpúšťadlách a (3) ekonomický aspekt. Predmetom záujmu je najmä príprava polymérnych nanočastíc systémom bottom-up (zdola-hore). Tieto nanočastice z dôvodu unikátnych vlastností polymérov a multikomponentového charakteru sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré sa označujú pojmom inteligentné materiály (alebo „smart materials“).

Close Menu