Laboratórium mechanických skúšok

Kontaktná osoba: RNDr. Miroslav Džupon, PhD., mdzupon@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Hlavná budova, Watsonova 47, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje skúškam mechanických vlastnosti nových materiálov. Oblasť výskumu/vývoja je zameraná na mechanické skúšky nových materiálov a technológií ako aj ich transfer do priemyselnej výroby. Jedná sa najmä o oblasti výskumu a vývoja nových progresívnych ocelí pre automobilový priemysel, nových ocelí pre elektrotechnický priemysel, moderných a nových žiarupevných ocelí a špeciálnych žiarupevných zliatin vrátane modelových zliatin a ich zvarových spojov, progresívnych materiálov na báze železa pripravených technológiami práškovej metalurgie, materiálov konštrukčnej a modernej keramiky, biokeramických materiálov na báze hydroxyapatitov a mechanickým skúškam plastov. Jedná sa hlavne o skúšky tvrdosti, mikrotvrdosti, skúšky v ťahu, tlaku, ohybe pri izbových a vyšších teplotách, dynamické ohybové skúšky progresívnych oceľových plechov pre automobilový a elektrotechnický priemysel a materiálov pripravených technológiami práškovej metalurgie.

Close Menu