Laboratórium magnetických vlastností

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD., erik.cizmar@upjs.sk, PF UPJŠ, RNDr. Ivan Škorvánek, CSc., skorvi@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Budova UPJŠ na Park Angelinum 9, Košice

Zameranie:
V laboratóriu sa uskutočňuje výskum nekonvenčných magnetických materiálov z tried nízkorozmerných magnetov, molekulových magnetov a organických magnetov. Pozornosť je orientovaná aj na vývoj nových magnetických systémov s aplikačným potenciálom v oblasti konverzie energie a magnetického chladenia. Aplikačný potenciál je možný aj u molekulových magnetov, ich magnetické vlastnosti sú vhodné pre návrh záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, keď magnetická molekula s rozmermi v jednotkách nanometrov predstavuj jeden bit.

Close Menu