Laboratórium hypertémie

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., kopcan@saske.sk, RNDr. Milan Timko, CSc., timko@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium slúži na štúdium nekonvenčných alternatívnych techník pri liečení nádorových ochorení. Jednou z metód nekonvenčného prístupu pri vyššie uvedených ochoreniach je lokálny indukčný ohrev (hypertermia) postihnutého tkaniva nad teplotu 420 °C, ktorý je indukovaný aplikovaním vysokofrekvenčného magnetického poľa na častice akumulované v postihnutej oblasti.
V danom laboratóriu sa realizuje testovanie pripravených nanočastíc a následne výber najvhodnejšieho magnetického materiálu pre využitie v aplikáciách.

Close Menu