Laboratory of Thermal Analysis

Contact person: Ing. Pavel Diko, DrSc., dikos@saske.sk, IEP SAS

Location: Materials Science Building, Watsonova 47/A, Košice

Focus:
V laboratóriu termickej analýzy prebieha výskum v oblasti fázových prechodov a oxidačných procesov v materiáloch počas ohrevu a ochladzovania pomocou rôznych metód termickej analýzy (DSC, DTA, TGA). Jednotlivé metódy termickej analýzy môžu prebiehať simultánne DSC, TGA, resp. DTA, TGA pričom merania sa uskutočňujú v rôznej plynnej atmosfére, resp. zmiešaním dvoch plynov v rôznych pomeroch.

Close Menu