Laboratory for Metal Machining

Contact person: Ing. Vladimír Katana, vkatana@saske.sk, IMR SAS

Location: Main Building, Watsonova 47, Košice

Focus:
Laboratórium na spracovanie kovových i nekovových vodivých materiálov je zamerané na opracovanie a výrobu tvarovo zložitých vzoriek prípadne miniatúrnych vzoriek s hrúbkou do 0,08 mm pre potreby analýz materiálov prípadne ich skúšania. Opracovávané sú najmä kalené kovové materiály, tvrdokovové materiály, keramické vodivé materiály rezaním. Môžu sa vyrábať zložité tvarové výrobky miniatúrnych rozmerov s drsnosťou s danou kvalitou brúsenia.

Close Menu