Ceramographic Laboratory

Contact person: Ing. Richard Sedlák, PhD., rsedlak@saske.sk, IMR SAS

Location: Materials Science Building, Watsonova 47/A, Košice

Focus:
Uvedené laboratórium slúži na prípravu keramografických vzoriek pre pozorovania v optickom mikroskope, rastrovacom elektrónovom mikroskope, atómovom silovom mikroskope ako aj na prípravu vzoriek vhodných rozmerov a tvaru pre ich ďalšie mechanické testovanie. Takmer každá z mechanických metód testovania keramických materiálov vyžaduje úpravu vzorky v keramografickom laboratóriu. Či už ide o skúšky tvrdosti, pevnosti, tribologické vlastnosti, vysokoteplotné skúšky tečenia, všade sa vyžaduje definované úprava povrchu na získanie relevantných výsledkov. Laboratórium sa špecializuje na úpravu povrchov keramických materiálov – konštrukčnej, funkčnej keramiky a biokeramiky ako aj tvrdých tenkých vrstiev. Taktiež je náplňou laboratória príprava vzoriek vhodných rozmerov pre následné mechanické skúšky.

Close Menu